O DRUŠTVUŽELIM POSTATI ČLANLABORATORIJ DRUŠTVAOCENJEVANJAOKTETDRUŽENJANASVETI VINOGRADNIKOM

Pridelovalci vin v društvu !

Pravila oglašanja na straneh www.dv-sentjernej.si

Oglaša se lahko le prodaja lastnih vin. Oglas o prodaji vaših vin lahko objavijo tako pravne, kot fizične osebe. Pogoj je, da ste član DV Šentjernej, da imate do društva  poravnane vse obveznosti, in da je bilo vaše vsaj eno vino ocenjeno tudi na ocenjevanju vin DV Šentjernej tekočega letnika.

Oglas bo »obešen« na internetnih straneh eno leto (predvidoma od 1. aprila tega leta do 31. marca naslednjega leta), možno pa ga bo tudi podaljašati pod enakimi pogoji.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnite na skrbnika internetnih strani po E-pošti na naslov: info@dv-sentjernej.si

 

naziv pridelovalca:
vinska gorica:
kontaktna oseba:
telefon:
e-pošta:
sortiman vin:

naziv pridelovalca:
vinska gorica:
kontaktna oseba:
telefon:
e-pošta:
sortiman vin:

naziv pridelovalca:
vinska gorica:
kontaktna oseba:
telefon:
e-pošta:
sortiman vin:

naziv pridelovalca:
vinska gorica:
kontaktna oseba:
telefon:
e-pošta:
sortiman vin: