LABORATORIJ

Delovni čas :
Delovanje laboratorija od 26.09.2023 dalje:
ob torkih med 9:00 in 10:00
ob četrtkih med 18:00 in 19:00
ter ob nedeljah med 9:00 in 10:00. 

Kontakt : Franci Bambič
Gsm: 041850720 
E-Mail : laboratorij@dv-sentjernej.si

Laboratorij društva vinogradnikov se sedaj nahaja nad slaščičarno Košak poleg krajevnega urada Šentjernej v centru Šentjerneja. Tam so prirejeni prostori za sestanke društva kakor tudi za izvajanje raznih kemičnih analiz vin.

V laboratoriju se lahko izvedejo naslednje analize:

1- Merjenje z napravo OenoFoss
2- Merjenje nepovretega sladkorja
3- Merjenje alkohola
4- Merjenje prostega žvepla
5- Merjenje skupnega žvepla
6- Merjenje skupnih kislin in PH vrednosti vina
7- Izvedba senzorične analize