O DRUŠTVU

Predstavitev dejavnosti

Sedaj deluje Društvo vinogradnikov Šentjernej kot samostojno društvo in kot tako združuje ljubiteljske vinogradnike in tudi že večje vinogradniške družbe. Članov je že več kot 350, ki skupno obdelajo približno 270 ha vinogradov, večinoma na področju občine Šentjernej. Glavni pridelek je cviček – vino ki ga na Dolenjskem ni potrebno posebej predstavljati, cenjen pa je tudi po širši Sloveniji in celo tujini. Ne pozabljamo pa tudi drugih kvalitetnih sort, ki dajejo prav odlična vina in dvigujejo sloves naših vinorodnih leg in seveda vinarjev.

Za svoje člane pripravljamo strokovna predavanja s področja vinogradništva in kletarjenja, organiziramo izlete, prijateljska srečanja, ocenjevanja in manjše pokušine vin. V okviru društva deluje tudi Vinogradniški oktet, ki je s pesmijo obogatil marsikatero prireditev na Dolenjskem.

Vinogradniki društva vinogradnikov Šentjernej smo zelo ponosni na dve veliki pridobitvi. To sta enološki laboratorij in mobilni hram. Slednjega smo slavnostno predali svojemu namenu za »Jernejevo 2003«, ko je bil na sporedu dan vinogradnikov. V enološkem laboratoriju v samem Centru Šentjerneja se tedensko zbirajo vzorci vin, kjer se opravlja kemična in organoleptična analiza vin. Tu imamo tudi računalniško podprto analizo vin s pomočjo naprave Oeno-Foss

Opis društva

Začetek delovanja našega društva sega nazaj v leto 1972, ko je bilo ustanovljeno Društvo vinogradnikov Dolenjske. To je pomenilo prvo širšo organiziranost vinogradnikov in vinarjev na Dolenjskem. Društvo so sestavljali ožji vinorodni okoliši, med katerimi je bil tudi Šentjernej, s svojimi vinorodnimi legami in seveda, marljivimi in aktivnimi vinogradniki. Naši člani so takrat prispevali velik delež k razvoju te panoge na Dolenjskem in so med drugim organizirali tudi zelo odmevno CVIČKARIJO leta 1978, v Šentjerneju.

Leta 1993 se je Društvo vinogradnikov Dolenjske preoblikovalo v Zvezo društev vinogradnikov, prejšnje podružnice pa so postale samostojna društva.