REDNI LETNI OBČNI ZBOR

Vabim Vas na redni letni občni zbor Društva vinogradnikov Šentjernej, ki bo v SOBOTO, 14. Maja 2022, ob 17:00 uri, v prostorih Kulturnega centra Primoža Trubarja.

Predlog dnevnega reda:
Ugotovitev sklepčnosti (vmes predavanje »Bayer«)

  1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva
  2. Poročilo predsednika za leto 2021
  3. Poročilo blagajnika za leto 2021
  4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021
  5. Razprava po poročilih
  6. Izvolitev novega UO DV Šentjernej-volilno leto!
  7. Predlog dela društva v letu 2022
  8. Razno

Po končanem občnem zboru bo poskrbljeno tudi za prigrizek in pijačo.


V pričakovanju polnoštevilne udeležbe Vas pričakujemo


Objavljeno

in

by

Tags: